Corona pandemi

Hvis du har feber,  hoste, synkesmerter og vejrtrækningsbesvær, så kan det være en infektion med coronavirus. På grund af smittefaren må du  ikke komme i konsultationen, men skal ringe til mig. Per telefon finder vi sammen ud af, hvad der videre skal foregå. Langt de fleste patienter med COVID-19 kan behandles i eget hjem. Ved udtalt vejrtrækningsbesvær kan indlæggelse komme på tale.

COVID-19 er hos de fleste en mildt forløbende influenzalignende infektion. Den smitter lidt mere end influenza. Den smitter ved dråbeinfektion. Der findes ingen specifik behandling af sygdommen.
Sørg for at have håndsprit og et termometer i hjemmet. Yderligere information finder du på www.coronasmitte.dk

Der er endnu ikke fremkommet planer for den 4. vaccination mod COVID 19.  Jeg forventer at der kommer et tilbud  i oktober – november 2022.

Du bedes spritte dine hænder inden du registrerer dig med dit gule sundheds kort.